PartB海・・・

  • ANJYU 公式ブログ/PartB海・・・ 画像1
  • ANJYU 公式ブログ/PartB海・・・ 画像2
  • ANJYU 公式ブログ/PartB海・・・ 画像3
スリランカ在住の

シリサン☆ミカサン 夫婦 と

お友だティンになりましたっ


一緒に 地元の花火大会を
楽しみましたッッヽ(°∀。)ノ